Page 1 of 1

UBCD2USB problem :(

Posted: Mon Nov 30, 2009 2:26 pm
by filof
Here's what I got when I tried to run the batch file:

G:\tools\ubcd2usb>ubcd2usb g: h:

UBCD2USB: Creating bootable UBCD memory stick ...
UBCD2USB: *WARNING* YOUR USB KEY IS ABOUT TO BE REFORMATTED!
Bu G:\tools\ubcd2usb\wait.com sürümü çalıştırdığınız Windows sürümüyle uyumlu değil. Programın x86 (32 bit) veya x64 (64 bit) sürümünün gerekip gerekmediğini anlamak için, bilgisayarınızın sistem bilgilerine bakın ve yazılımın yayıncısına başvurun.
UBCD2USB: *WARNING* YOUR USB KEY CONTENTS WILL BE LOST!
Bu G:\tools\ubcd2usb\wait.com sürümü çalıştırdığınız Windows sürümüyle uyumlu değil. Programın x86 (32 bit) veya x64 (64 bit) sürümünün gerekip gerekmediğini anlamak için, bilgisayarınızın sistem bilgilerine bakın ve yazılımın yayıncısına başvurun.
UBCD2USB: Launching 'makebootfat' to format USB drive
Error -536870347 restarting the device \\?\usbstor#disk&ven_cbm&prod_flash_disk&rev_5.00#221405012acfba01&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}.

(ERROR) 'makebootfat.exe' failed

Any workarounds? :(

Posted: Fri Dec 18, 2009 5:29 am
by Icecube
Try UBCD50RC1.